LET OP!

Stichting Najiba heeft nog geen ANBI status. Wij hebben deze aangevraagd en hopen deze binnenkort te mogen ontvangen. 

Doel van de stichting

Stichting Najiba zet zich in voor een zorgzame wereld. Waarin het verbeteren van de levenskwaliteit van minderbedeelden wereldwijd prioriteit heeft. Hierdoor kunnen zij – tijdens calamiteiten – veerkrachtig blijven en oorzaken van armoede aanpakken. Dat maakt de hulp die wij bieden duurzaam.

Algemene gegevens

Het bestuur

Beloningsbeleid Stichting Najiba

Vacatiegelden zijn niet van toepassing

Beleidsplan