Meteen naar de inhoud

Voorwaarden Hulp via Stichting Najiba

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in de uitvaartkosten dient men de onderstaande voorwaarden in acht te nemen. De voorwaarden zijn opgesteld als fundament om een duidelijke structuur in de verdeling van de hulp te implementeren. Op deze manier kunnen wij constructieve vooruitgang boeken en vele moslims in nood assisteren.

Voor wie is de tegemoetkoming in de uitvaart kosten bedoeld?

Voor alle moslims in Nederland en België die financieel niet in staat zijn om (een deel van) de uitvaartkosten te betalen.

Waar kan stichting Najiba bij helpen?

Financiële ondersteuning in de uitvaartkosten in Nederland en België.


HOE KAN DE AANVRAAG INGEDIEND WORDEN?

Middels een aanvraagformulier via de website.

Welke documenten dienen ingediend te worden?

  • Scan /kopie Familieboekje
  • Een recente bankafschrift van de aanvrager van de laatste 3 maanden

Wat wordt er van mij bekend gemaakt?

Stichting Najiba staat bekend om haar transparantie jegens de leden. Hierdoor kan de stichting ervoor kiezen om gebruik te maken van beeld- geluid- danwel videomateriaal. Uiteraard houdt de stichting te alle tijden rekening met de privacy van de overledene en zal er niets naar buiten treden wat zal wijzen naar de overledene tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend vanuit de nabestaanden.

Welke Begraafplaats?

Voor stichting Najiba zijn twee zaken belangrijk in het toekennen van de tegemoetkoming in de uitvaart kosten namelijk;
– Eeuwige grafrust
– Laagste kosten

Aan wie keren wij het bedrag uit?

Stichting Najiba werkt alleen samen met uitvaartzorg al Firdaus. Het bedrag zal dan ook rechtstreeks aan de uitvaart onderneming betaald worden. 

Wie kan de aanvraag doen?

Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.

De tegemoetkoming in uitvaart kosten via stichting najiba is uitsluitend bedoeld voor diegenen die de financiële middelen niet hebben om een (deel van) de uitvaart te bekostigen.

Een aanvraag wordt dus niet per definitie gehonoreerd.

Aanvraagformulier

In te vullen door de aanvrager

Wij verwachten van elke aanvrager eerlijkheid, integriteit en een inspanningsverplichting​ om zelf voor financiering te zorgen.