Ga naar de inhoud

Disclaimer

Stichting Najiba en haar medewerkers doen hun uiterste best om zorg te dragen voor nauwkeurige, complete en up-to-date informatie op de website. Ondanks dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kan Stichting Najiba niet garanderen dat de informatie op haar website altijd correct en volledig is.

Stichting Najiba accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op deze website gepresenteerde informatie kan Stichting Najiba niet garanderen.