Ga naar de inhoud

Hulp behoevenden

Stichting Najiba helpt armen

Armen

Stichting Najiba helpt!
Door middel van jullie donaties kunnen wij de behoeftigen voorzien van kleding, dekens, voedsel en medicatie. Ook kunnen wij met de middelen die wij hebben de moeilijkheden die behoeftigen ervaren weg nemen of draaglijker maken. Soms kan dat zijn door het aanschaffen van een hulp-middel zoals een rolstoel of een speciaal bed. Ook zijn er mensen die niet in staat zijn veilig te wonen in zijn eigen huis omdat het dak op instorten staat. Sommige hebben helemaal geen huis en die mensen kunnen wij met dank aan jullie donaties helpen aan een dak boven hun hoofd. 

Zieken & GehandiCAPTEN

Gezondheid is een zegen. Soms komt het voor dat iemand ziek wordt. Dokter en daarna  medicijnen, je kent het wel. Dit is niet van-zelfsprekend voor iedereen. Wanneer men in armoede leeft is er nauwelijks geld voor de eerste levens-behoefte en al helemaal niet voor een dokters bezoek en/of medicijnen. Stichting Najiba helpt deze mensen.

Weduwen & Alleenstaande moeders

Op dit moment helpt stichting Najiba met de middelen die we hebben ongeveer 75 weduwen in Marokko. Ze krijgen hulp voor een ziek kind of hulp met boodschappen. Ook proberen we deze mensen financieel onafhankelijk te maken door ze middelen te geven waarmee ze zelfstandig in hun eigen levensbehoefte voorzien. bijvoorbeeld door aanschaf va een naaimachine waarmee ze kleedjes kunnen naaien voor de verkoop. Bij het opzetten van een klein winkeltje waar ze bij-voorbeeld Msemen of Rgaif kunnen maken en verkopen. Stichting Najiba wil nog meer weduwen en alleenstaande vrouwen (met kinderen) helpen. Daarbij hebben we jou hulp nodig. Doneer en help mee!