Ga naar de inhoud

Betaal jij wel zakaat?

Maak je zakaat over naar onze rekening ovv: zakaat of gebruik onderstaande betaalverzoeken

Velen van onze broeders en zusters betalen hun jaarlijkse zakaat niet, niet uit gierigheid maar vanwege onwetendheid.
Het betalen van de zakaat is de derde zuil van de islam en wordt in heel veel verzen in de Qoraan samen genoemd met het gebed.

Allah zegt:
"En onderhoudt het gebed en geeft de zakaat."
[2:43]
Allah zegt:
“Neem (O Mohammed) van hun bezittingen de zakaat, jij reinigt en zuivert hen daarmee.”
[9:103]


Het uitgeven van de zakaat zegent jouw bezittingen, reinigt de ziel van gierigheid en is goedheid naar de armen en behoeftigen.

Je bent verplicht zakaat te betalen wanneer je aan twee voorwaarden voldoet.

1e voorwaarde

Het bezitten van een bedrag boven de minimumgrens (nisaab). Deze nisaab is de waarde van 85 gram goud of 595 gram zilver. Het beste is om zilver als meetstaaf aan te houden, omdat zilver goedkoper is en dat in het voordeel van de armen is.
Dus als we bijvoorbeeld kijken op www.goudmarkt.nl/zilverprijs, dan zien we dat de prijs van één gram zilver 0,48 eurocent is. Dit keer 595 is 285 euro. Wanneer jij een bedrag bezit van 285 euro of hoger ben jij zakaatplichtig.

Ongeacht of de persoon die dit bedrag bezit jong of oud is, ongeacht of hij geestelijk gezond is of niet. Het recht van de armen is gebonden aan het bedrag boven de nisaab en niet aan de eigenaar.

2e Voorwaarde

Je bent pas zakaatplichtig over het bedrag dat gelijk aan de nisaab is of hoger, wanneer jij een jaar in het bezit bent van dit bedrag.

Voorbeeld
Mocht je op 1 Ramadan 2013 in het bezit komen van een bedrag van 700 euro (wat boven de minimumgrens valt), dan begint ‘jouw’ jaar vanaf 1 Ramadan 2013.

Als dat bedrag boven de nisaab blijft (dus 285 euro) tot 1 Ramadan 2014 betaal je 2,5% over het op dat moment aanwezige bedrag. Dus heb je bijvoorbeeld 200 euro uitgegeven door het jaar heen en heb je 500 euro over op 1 Ramadan 2014, dan betaal je daar 2,5% over.

Mocht dat bedrag op 1 Ramadan 2014 bijvoorbeeld 250 euro bedragen (wat onder de minimumgrens is) dan hoeft daar geen zakaat over te worden betaald. Wanneer je weer in het bezit komt van een bedrag boven de minimumgrens gaat ‘jouw’ jaar weer in.

Salaris

Het komt vaak voor dat je verschillende keren in het jaar in het bezit komt van bedragen boven de minimumgrens, zoals je salaris bijvoorbeeld. Dus dan zou je in principe voor elk bedrag (boven de nisaab) moeten bijhouden wanneer een jaar voorbij is gegaan om vervolgens de zakaat te betalen.

Het is dan makkelijker om één datum aan te houden in het jaar, waarop je jouw zakaat betaalt over al het aanwezige geld (uiteraard als het boven de nisaab is). De zakaat die je dan betaalt over bedragen die je nog geen jaar bezit, wordt beschouwd als vooruitbetaalde zakaat. En het is toegestaan om jouw zakaat vooruit te betalen.

Uitgeleend geld

Wanneer je iemand geld hebt geleend en jij dit op elk gewenst moment terug kan krijgen, dan dien je dit uitgeleend bedrag te beschouwen als geld dat in jouw bezit is om daar vervolgens zakaat over te betalen, gezamenlijk met de rest van jouw geld.

Het uitgeleende geld dat jij niet op elk gewenst moment terug kan krijgen omdat de schuldenaar het niet heeft of omdat hij het verzuimt terug te geven, dan betaal je daar pas zakaat over wanneer je het bedrag terug hebt gehad. Je betaalt dan eenmalig zakaat over het bedrag, ook al is het een schuld van jarenlang.

Zelf schulden hebben

Wanneer je zelf schulden hebt, maar wel aan de bovengenoemde twee voorwaarden van de zakaat voldoet (door een jaar lang in het bezit te zijn van een bedrag gelijk aan of hoger dan de nisaab), dien je ook zakaat te betalen en zijn deze schulden geen vrijstelling voor jou.

Nadat insha Allah duidelijk is geworden hoe de zakaat wordt berekend, rest nog een belangrijk vraagstuk. En dat is aan wie hoor ik mijn zakaat te geven?

Ps: Het kan geen kwaad om het bericht meerdere keren aandachtig door te lezen totdat alles goed begrepen is.

Auteur: Abulfadl (afgestudeerd aan de universiteit van Medina)

Bron: www.facebook.com/abulfadlmedina