Ga naar de inhoud

Toekomstige Projecten/Professionalisering/Automatisering/Communicatie en bereikbaarheid


Bismillahi Rahmani Raheem

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Beste leden van Stichting Najiba,

Wij hopen dat deze brief u in goede gezondheid bereikt. We zijn verheugd om u op de hoogte te brengen van enkele belangrijke ontwikkelingen binnen Stichting Najiba met betrekking tot onze toekomstige projecten, onze inzet voor professionalisering en de geplande automatisering van onze processen.

Toekomstige Projecten:
Als stichting zijn we voortdurend bezig met het identificeren van manieren om onze impact op gemeenschappen te vergroten en nog meer goede doelen te ondersteunen. In dit opzicht zijn er spannende nieuwe projecten op de horizon, waaronder “Brainfit” en het opzetten van een Voedselbank. Deze projecten zijn bedoeld om onze inspanningen uit te breiden en te diversifiëren om de behoeften van kwetsbare gezinnen en individuen nog beter te dienen. We zijn verheugd te melden dat een deel van de benodigde materialen voor deze projecten al is aangekocht.

Om deze toekomstige projecten met succes te realiseren, vertrouwen we op de financiële steun van onze leden en de opgebouwde reserves van Stichting Najiba. Hoewel een deel van de benodigde financiering al beschikbaar is dankzij uw vrijgevigheid, hebben we nog steeds financiële middelen nodig om alle aspecten van deze projecten te bekostigen. We zijn ervan overtuigd dat met uw blijvende steun en de opgebouwde reserves, we in staat zullen zijn om deze doelen te bereiken en de impact op onze gemeenschappen te vergroten.

Professionalisering:
Stichting Najiba heeft een onverwachte groei doorgemaakt binnen een korte termijn dankzij de toewijding van onze leden. Hoewel dit een reden tot vreugde is, heeft deze groei ook enkele uitdagingen met zich meegebracht. Het werk dat we doen kan niet langer uitsluitend door vrijwilligers worden gedaan. Om de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen, zijn we bezig met een professionaliseringsslag op het operationele, financiële, administratieve en organisatorische gebied.

Ons doel is om uitmuntende dienstverlening te kunnen bieden en snel te kunnen reageren op de behoeften van degenen die we ondersteunen. Dit vereist een zorgvuldige organisatiestructuur en gekwalificeerd personeel om onze missie effectief te vervullen. Uw betrokkenheid en financiële steun zijn cruciaal om deze professionalisering mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat we op lange termijn een blijvende impact kunnen hebben

Automatisering:
Binnen Stichting Najiba werken we actief aan het vergemakkelijken van lidmaatschapswijzigingen en communicatie. We zijn bezig met het implementeren van een geavanceerd systeem waarbij elk lid binnen de omgeving van Stichting Najiba een eigen account krijgt. Met dit account kunnen leden op een zelfgekozen moment en wijze hun gegevens bijwerken en beheren. Dit zal de interactie tussen leden en onze stichting vereenvoudigen en uw betrokkenheid nog effectiever maken.        Ons doel is om onze leden, partners, vrijwilligers en de gezinnen die we ondersteunen nog beter te kunnen bedienen, en automatisering zal hierbij een cruciale rol spelen. We streven ernaar om een gebruiksvriendelijke omgeving te creëren die u in staat stelt om op een efficiënte en persoonlijke manier met ons in contact te blijven.

Communicatie en bereikbaarheid:
Tevens zijn we bezig met een professionaliseringsslag op communicatief niveau. We willen ervoor zorgen dat u op de hoogte blijft van onze activiteiten en projecten. Stichting Najiba zal haar leden regelmatig informeren over de voortgang en resultaten van onze inspanningen. Transparantie is van groot belang, en we willen dat u volledig op de hoogte bent van hoe uw steun bijdraagt aan onze missie.

In het kader van transparantie en communicatie willen uiteraard ook inzage in de financiële huishouding van de Stichting. Momenteel zijn we bezig samen met de boekhouder om de jaarrekening van 2022 op te stellen. Deze wordt zodra de boekhouder de cijfers heeft gecontroleerd online geplaatst

Nogmaals willen we u hartelijk bedanken voor uw toewijding en voortdurende steun aan Stichting Najiba. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en de levens van velen verbeteren. Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben met betrekking tot onze automatisering of andere aspecten van onze stichting, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wa Alaikum Assalam wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Stichting Najiba