Ga naar de inhoud

Toekomstige projecten

Weeshuis Tanger

In de hoop een betere toekomst te bieden aan weduwen en hun kinderen in moeilijke omstandigheden, heeft Stichting Najiba een weeshuis opgezet in Tanger. Dit weeshuis biedt onderdak aan zestien gezinnen en Stichting Najiba streeft ernaar deze vrouwen te helpen bij het vinden van werk, zodat ze financieel onafhankelijk kunnen worden en hun kinderen toegang kunnen krijgen tot onderwijs voor een hoopvolle toekomst.

Moskeeproject

Stichting Najiba heeft de bouw van Moskee 12 in Snada, Al Hoceima, geïnitieerd en de werkzaamheden zijn in volle gang. Ook bevindt Moskee 13, gelegen in de omgeving van Tinghir, zich in de voorbereidingsfase. De stichting financiert de nieuwbouw en heeft de grond hiervoor gedoneerd gekregen.

Brainfit

Het BrainFit-project is gericht op jongeren tussen 18 en 24 jaar in Amsterdam die te maken hebben met mentale uitdagingen in hun dagelijks leven. Sport en beweging vormen de ruggengraat van dit programma, waarbij jongeren wekelijks sporten onder professionele begeleiding. Dit draagt niet alleen bij aan hun fysieke welzijn, maar heeft ook aantoonbare voordelen voor hun mentale gezondheid.

Naast sportactiviteiten wordt aan elke sportavond een thema-avond gekoppeld. Tijdens deze avonden komen diverse onderwerpen aan bod, variërend van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid tot beroepskeuze en studiemogelijkheden. Deze avonden bieden de jongeren een platform om te praten, te leren en gemotiveerd te worden, en stellen hen in staat om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Een essentieel onderdeel van dit initiatief is het houden van huiskamergesprekken op locatie van Stichting Najiba. Tijdens deze gesprekken wordt er persoonlijke begeleiding geboden aan de jongeren om hen te helpen bij het vinden van werk, het starten van een studie, of bijdragen aan andere sociaal-maatschappelijke taken. De stichting heeft als doel om de jongeren perspectief te bieden en hen te ondersteunen bij het bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Om de jongeren verder te inspireren, worden er gastsprekers uitgenodigd met expertise op diverse gebieden, waaronder sport, sociale betrokkenheid, politiek en religie. Deze sprekers delen hun persoonlijke ervaringen en inzichten, waardoor de jongeren waardevolle kennis en inspiratie opdoen.

Het BrainFit-project is niet alleen gericht op fysieke gezondheid, maar ook op persoonlijke groei, maatschappelijke betrokkenheid en het ontwikkelen van de hoop en toekomstperspectieven van deze jongeren. Stichting Najiba zet zich in om deze jongeren te motiveren, te inspireren en te ondersteunen in hun dagelijks leven.

Huizenproject  Tidili

In het afgelegen gebied van Tidili, nabij Ouarzazate, werkt Stichting Najiba aan de bouw van een appartementencomplex. Hier zullen tien kwetsbare arme gezinnen een veilige plek vinden om te wonen. Dit project is gericht op het bieden van veiligheid en hoop aan gezinnen die het nodig hebben.

Koranschool  project

Stichting Najiba heeft zich ingezet voor de voltooide Koranschool 2 in Tidili, terwijl Koranschool 3 in de voorbereidingsfase is. Daarnaast is Koranschool 4 in Tanger in renovatie. Het doel is om onderwijsmogelijkheden te verbeteren en bij te dragen aan de gemeenschap door middel van zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Islamitische voedselbank

Met als doel te voorzien in de behoeften van kwetsbare gezinnen, voorziet Stichting Najiba maandelijks 200 gezinnen in Amsterdam en omgeving van boodschappenpakketten. Dit initiatief helpt gezinnen die anders moeite hebben om voedsel te betalen.

Huizenproject omgeving Imzouren

Dit betreft een nieuwbouwproject waarbij de grond wordt gedoneerd. De woningen, die bijna klaar zijn, worden overgedragen aan dakloze en behoeftige gezinnen. Dit project is bedoeld om de behoeftigen een stabiele leefomgeving te bieden.

 

Waterputten project

Stichting Najiba heeft waterputten geïmplementeerd in afgelegen gebieden waar waterschaarste heerst. De stichting heeft de bouw van waterputten 109 t/m 115 in de voorbereidingsfase om zo dorpsbewoners te helpen die anders lange afstanden moeten afleggen om aan water te komen.

Stichting Najiba zet zich met vastberadenheid in voor deze projecten en heeft als doel om het leven van kwetsbare gemeenschappen in Marokko en Nederland te verbeteren. De stichting is verantwoordelijk voor financiering en uitvoering, en deze projecten dragen bij aan een hoopvolle toekomst voor degenen die het het meest nodig hebben