Ga naar de inhoud

Verklaring Stichting Najiba

Beste leden, donateurs van Stichting Najiba,
Assalaam alaikom wa rahmato Allaahi wa barakaatoh,

Afgelopen dagen is er naar aanleiding van de jaarrekening 2021 op onze website enige verwarring en zorgen ontstaan met betrekking tot onze bedrijfsvoering en financiën. Het is voor ons van het grootste belang dat er duidelijkheid en transparantie is binnen onze stichting. Door een interne miscommunicatie is er een financieel rapport niet zijnde een accountantsverklaring als jaarrekening geüpload. We willen enkele feiten benadrukken en een toelichting hierop geven.

Stichting Najiba is een stichting die draait op de onbaatzuchtige inzet van voornamelijk vrijwilligers in lijn met onze islamitische waarden. Stichting Najiba bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, vrijwilligers en een aantal medewerkers. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële verloop van de stichting en beheert de website. Stichting Najiba is een stichting die heel klein is begonnen en in de loop der jaren enorm is gegroeid elhamdoulilah. Door die groei en de verantwoordelijkheid over jullie donaties hebben we besloten om een ANBI status aan te vragen. Deze status is een erkenning van onze inzet voor het algemeen nut en van onze naleving van strikte voorwaarden en richtlijnen om deze status te behouden. Door deze ANBI status hebben wij een aantal financiële verplichtingen naar de bank, belastingdienst waar we aan moeten voldoen. Een aantal van die verplichtingen zijn het opstellen van een jaarrekening door een financieel deskundig alsook het waarborgen van de uitgaven en het controleren van de bron van inkomsten (donaties).

Door de relatief snelle groei van onze stichting zijn we genoodzaakt om onze processen (ledenlijstsysteem, website) te professionaliseren en te automatiseren om onze dienstverlening te verbeteren en de banden met onze leden te versterken. Dit heeft onze prioriteit. Dit is een arbeidsintensief proces waarin ontzettend veel manuren zitten, wat onze twee bestuursleden op zich hebben genomen. Onze penningsmeester heeft een intern concept-overzicht ter voorbereiding van de jaarrekening per ongeluk op de website geplaatst. Hetgeen ook blijkt uit het feit dat er geen handtekening op de eerder geplaatste ‘jaarrekening’ staat; de balans bij €0,- begint; de ‘jaarrekening’ niet is voorzien van de goedkeuring van een accountant/fiscalist. De plaatsing ervan is een vergissing geweest die legitieme vragen heeft opgeworpen en aanspoort tot een toelichting over hoe onze financiën worden beheerd.

Vierogenprincipe
Met betrekking tot onze financiële transacties hanteren we het ‘vierogenprincipe’. Dit betekent dat er voor elke financiële transactie twee personen zijn, die elkaar controleren. Zij controleren en bewaken ook de uitgaven en kosten, alsook voeren zij een risicobeleid uit met betrekking tot donaties. Dit ligt in handen van onze penningsmeester en secretaris. Met de groei van de stichting hebben wij ook een onafhankelijke derde de accountant van wiens diensten wij gebruik maken om jaarrekeningen op te stellen en aan wie we onze financiële vragen voorleggen.

Onze voorzitter Morad voert geen financiële transacties uit. Morad is een harde werker die letterlijk met zijn voeten in de modder staat om minderbedeelde kinderen, ouderen, die worden geconfronteerd met allerlei tegenslagen en dikwijls in mensonterende omstandigheden leven te helpen. De werkzaamheden voor de stichting is zijn missie, zijn passie, zijn levenspad. Hij kan niet zonder hen en zij niet zonder hem.

Salaris bestuursleden
De bestuursleden voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Dat wil zeggen dat zij hiervoor geen salaris ontvangen. Indien de voorzitter Morad een salaris zou willen hebben ontvangen, dan zou hij als directeur zijn aangesteld en op deze manier recht hebben op een marktconform salaris. Veel goede doelen organisaties hebben een directeur die een salaris ontvangen dat kan variëren van €60.000 tot €100.000 per jaar. Voor meer informatie zie Directiebeloning | Goededoelen.nl. Onze voorzitter Morad heeft altijd aangegeven hier geen behoefte aan te hebben en hij dit werk doet in naam van Allah swt en vanwege zijn overleden zus Najiba rahima Allah.

Transparantie
Wij hebben altijd het idee gehad voldoende transparant te zijn naar onze donateurs en volgers doordat we zoveel mogelijk met jullie te delen op onze socialmedia door middel van video’s en updates. Verder hebben geprobeerd de transparantie te waarborgen door onze financiële rapportage te publiceren. Deze rapportages worden opgesteld door professionele accountants die volledig onafhankelijk zijn van onze stichting. Hun taak is ervoor te zorgen dat onze financiële gegevens nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Bovendien worden onze financiële rapportages grondig gecontroleerd en geverifieerd door dezelfde onafhankelijke accountants voordat ze worden gepubliceerd. Dit proces waarborgt de integriteit en betrouwbaarheid van onze financiële informatie, en we staan open voor eventuele suggesties of aanbevelingen die zij tijdens hun controles doen.

Ambitie
Ondanks deze maatregelen blijkt dat sommigen behoefte hebben aan meer visualisatie. Wij nemen positieve feedback ter harte. Ook wij leren van onze volgers en donateurs en willen we tegemoet komen aan hun wensen. Ons doel is om jaarlijks een rapport, los van de jaarrekening, op te stellen, waarin we jullie meenemen in de cijfers, onze missie en doelen. Hierin zullen we vermelden wat we aan donaties hebben ontvangen ten opzichte van het jaar ervoor; wat voor bedrag er aan welk project is uitgegeven en hoe dat er procentueel uitziet; en welke nieuwe projecten er te verwachten zijn.

Ten slotte
Mocht u nog specifieke vragen of opmerkingen hebben over onze bedrijfsvoering, onze inspanningen om transparantie te bevorderen, of de toewijding van onze vrijwilligers, dan moedigen wij u aan om contact op te nemen met onze stichting. Wij staan open voor uw feedback en zullen blijven streven naar verbetering en groei en altijd met de beste intenties en integriteit handelen met de zegen van Allah swt.

Baraka Allahou feekoum. Dank voor jullie steun en vertrouwen in ons. Moge Allah ons leiden en ons werk en onze donateurs en volgers zegenen voor het welzijn van de gemeenschap die we dienen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Najiba